logo
Imprimir
17-05-2017 | 20:11hs
•+ NOTíCIES

CaixaBank tanca el primer trimestre amb un benefici de 403 milions d'euros

L'entitat presidida per Jordi Gual augmenta els crèdits i recursos un 11% després de la integració de BPI


CaixaBank ha tancat el primer trimestre del 2017 amb un benefici atribuït de 403 milions d'euros, és a dir, un 47,9% respecte als tres primers mesos de l'any passat. Entre gener i març, l'entitat presidida per Jordi Gual ha aconseguit el lideratge financer a la península, amb un volum de negoci de 564.000 milions i 15,8 milions de clients gràcies a la integració de BPI al febrer, que ha suposat la incorporació de 2 milions de clients, 34.037 de recursos de clients i 23.328 milions de crèdits bruts de clients.

Pel que fa al marge d'interessos, ha crescut un 13,1% fins als 1.153 milions gràcies a la incorporació del negoci de BPI, que ha aportat un 6,8% de creixement; i els ingressos per comissions han pujat fins al 20,3% (un 8,7% per BPI) fins als 588 milions.

Els recursos totals de clients s'han situat en els 338.053 milions, amb un augment de l'11,2%; un creixement pràcticament idèntic al que han tingut els crèdits bruts de clients (un 11,3%), que es comptabilitzen en 227.934 milions.

La contribució de BPI al primer trimestre ha estat de 50 milions i la integració ha produït un resultat
extraordinari de 159. Tenint en compte, però, que el procés de reestructuració de BPI que es durà a terme en els mesos vinents tindrà un cost d'uns 155 milions per a CaixaBank, l'impacte final de l'operació serà neutre, indica l'entitat.

La rendibilitat del grup CaixaBank ha millorat 65 punts bàsics entre el gener i el març d'aquest any i s'ha situat en el 6,2, mentre que el ROTE de negoci bancari i assegurador arriba al 9% amb un resultat de 557 milions.

L'evolució per segments presenta indicadors positius en el creixement de la nova producció de crèdit per a la compra d'habitatge (11,5%), empreses (46,9%) i consum (32%).

A més, l'activitat comercial de CaixaBank manté un ritme excel·lent, liderant els principals productes i
serveis retail, i destaca sobretot el fort creixement del negoci d'assegurances i gestió d'actius. En el cas de la domiciliació de nòmines, la quota és del 25,9%, mentre que conserva el lideratge en banca en línia a l'Estat, amb 5,4 milions de clients, i en banca mòbil, amb 3,7 milions.

En aquest sentit, cal remarcar que la tecnologia és un factor clau en el model de negoci de l'entitat, amb el 90% de processos digitalitzats, un 97% de signatures digitals i 26.511 smartPC operatius.
Link:
http://www.barcelonanoticies.com/noticia/29040_caixabanktancaelprimertrime-treambunbeneficide403milion-deuro--2.htm